می&zwnj ,هیدرولیکی ,نشان ,هدایت ,خواص ,زهکشی ,هدایت هیدرولیکی
تحقیق

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

خواص خاک

مقدمه

زهکشی آب قسمت پایین منطقه ریشه، D [mmd-1] ازطریق الگوی تحلیلی سیزون و سایرین (1980) محاسبه شد که بر اساس مقادیر مشخص شده برای خواص هیدرولیک خاک است. الگوی زهکشی از معادلة ریچارز بدست می&zwnj آید که حرکت و جابجایی عمودی آب را از طریق خاک یکنواخت توصیف می&zwnj کند:

(5)

که مقدار آب حجمی [m3m-3] است، k (قابلیت) هدایت هیدرولیکی [ms-1] است، H، رأس کلی هیدرولیکی [m]است که پتانسیل ماتریک خاک h[m] منهای رأس گرانشی کلی و z[m] شامل می&zwnj شود و t زمان [s] است. برای یک « گرادیان یا شیب واحد» دررأس پتانسیل کلی، یعنی Dh /dz ، و رابطة مناسب ، سیزون وسایرین(1980) نشان دادند که ما می&zwnj توانیم یک رابطة خطی بین عمق کلی آب در نمای خاک، W[m]، و لگاریتم زمان [t]پیش&zwnj بینی کنیم،

(6)

هم y وهم C عوامل وابسته به خاک هستند. معادلة (6) زهکشی آزاد از یک نمای خاک یکنواخت را فقط تحت تأثیر جاذبه و در غیاب یک جدول آب کم عمق تخمین می&zwnj زند. برای این بررسی و مطالعه، ما مورد یک تابع هدایت هیدرولیکی با قانون توان شکل زیر را بررسی می&zwnj کنیم:

(7)

که و KS به ترتیب حداکثر مقادیر هدایت هیدرولیکی و مقدار آب خاک را نشان می&zwnj دهند، و یک عامل شیبی است که نشاندریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : سیستم مدیریت محتوای میترا
برچسب ها : می&zwnj ,هیدرولیکی ,نشان ,هدایت ,خواص ,زهکشی ,هدایت هیدرولیکی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : تحقیق در مورد خواص خاک